Základná škola

Nábrežie Rimavy - HnúšťaZákladná škola na Nábreží Rimavy

Logo základnej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti

Mesto Hnúšťa a teda aj Základná škola Nábrežie Rimavy sa nachádza v severnej časti okresu Rimavská Sobota. Je to sedem a pol tisícové mesto s bohatými kultúrnymi tradíciami a vzdelanosťou. Je akoby spádovou časťou severnej časti Gemera, strediskom okolitých obcí.

Vznik Základnej školy Nábrežie Rimavy sa datuje do roku 1963. Škola si počas svojej existencie udržiavala a udržiava vysokú úroveň výchovno - vzdelávacieho procesu, čoho dôkazom sú aj úspechy v súťažiach, olympiádach i akceptácia zo strany okresného úradu a mestskej samosprávy.

V roku 1995 sa naša škola stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. V rámci projektu Zdravá škola bolo vytýčených niekoľko aktivít : schránka dôvery, záujmové popoludnia, účasť na humánnych akciách - Deti deťom, Stonožka ..., zabezpečený pitný program, spolupráca s rodičmi, stretnutie s jubilantami, futbalové stretnutie otcovia-synovia, volejbalový zápas matky-dcéry, Vianočná kvapka krvi, úcta k starším -stretnutie so starými rodičmi, herňa pre dochádzajúcich žiakov.

Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho projektu Inovácie v škole organizované Občianskym združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní poriadaného v Rimavskej Sobote.Naši štyria pedagógovia obdržali certifikát s možnosťou využívať netradičné spôsoby vyučovania. Dvaja členovia získali členstvo v tomto občianskom združení a pravidelne sa zúčastňujú celoslovenskej konferencie organizovanej Združením Orava.

V rámci tohto projektu realizujeme netradičné združenia, kde sa do rôznych aktivít zapájajú rodičia spolu s deťmi. Zapojili sme sa do "týždňa hlasného čítania" a získali sme aj ocenie. Vo vyučovaní používame rôzne formy vzdelávania : zhluky, hádzanie kockou, kritické myslenie a iné.